Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

Προσλήψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


 • Από μέρα σε μέρα η έναρξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για ειδικότητες ημερήσιων φυλάκων, νυχτοφυλάκων, λογιστών και προσωπικού καθαριότητας

Επτά θέσεις εργασίας θα καλυφθούν από την Αρχαιολογία στη Λέσβο το επόμενο διάστημα μετά από την σχετική έγκριση του αιτήματος που είχε υποβάλει στο Υπουργείο Πολιτισμού για την αντιμετώπιση των αναγκών, εν όψει και της τουριστικής περιόδου. Ο συνολικός αριθμός προσλήψεων που θα γίνει πανελλαδικά είναι 1.528, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως το τέλος του χρόνου. 

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι ΤΕ Λογιστών, ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης – Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων και ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας.

Πιο συγκεκριμένα, σε αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία του νησιού μας θα προσληφθούν επτά υπάλληλοι των εξής ειδικοτήτων:

 • ΤΕ Λογιστής – Γραφεία Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου (Μυτιλήνη)
 • 2 ΔΕ Ημερήσιοι φύλακες – Αρχαιολογικό χώρο Μήθυμνας
 • 1 ΔΕ Ημερήσιος φύλακας – Αρχαιολογικός χώρος Κάτω Κάστρου Μυτιλήνης
 • 1 ΔΕ Ημερήσιος φύλακας – Αρχοντικό Βαρελτζίδαινας (Πέτρα)
 • 1 ΔΕ Νυχτοφύλακας – Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης
 • 1 ΔΕ Νυχτοφύλακας – Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου.

Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε χθες και από μέρα σε μέρα θα ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης https://www.gov.gr/ και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο Εργασία και ασφάλιση -> Απασχόληση στο δημόσιο τομέα https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/ apaskholesesto-demosio-tomea/aiteseis-proslepses-prosopikou-sto-upourgeio-politismou-kai athletismou.

Για την είσοδο στην εφαρμογή οι υποψήφιοι συμπληρώνουν τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet. Στη συνέχεια επιλέγουν: «Διαγωνισμοί» «Κάντε Αίτηση» προκειμένου να συμπληρώσουν τα πεδία της αίτησης, όπως αυτά προβλέπονται στο, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ. Κατόπιν οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Το ΑΣΕΠ αναρτά την ανακοίνωση στον διαδικτυακό του τόπο, μετά την κοινοποίηση της έγκρισής της. Εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση ή έγκριση ή τροποποίησή της από το Α.Σ.Ε.Π., η ανακοίνωση μαζί με το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10-06-2021», τα Ειδικά Παραρτήματα: (Α1) Γνώσης Η/Υ με σήμανση έκδοσης «01-02-2023» και (Α2) Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «01-02-2023» και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, θα αναρτηθούν στο κατάστημα της Υπηρεσίας, στα παραρτήματά της όπου προκηρύσσονται οι θέσεις, στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.culture.gr), καθώς και στα καταστήματα των Δήμων όπου θα γίνουν οι προσλήψεις.

 

Τα προσόντα

Για την θέση του Λογιστή τα προσόντα που απαιτούνται είναι: 

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Κοινωνικών-Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, κλπ..
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου

Για τις θέσεις των φυλάκων απαιτούνται:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων
 • Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει 67ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Εκτός  των  δικαιολογητικών  που  αναφέρονται στην προκήρυξη, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά μία επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώσουν ότι: δεν έχουν απασχοληθεί σε Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων  ή  πρώην  Γενική  Γραμματεία  Πολιτισμού  του  ΥΠΑΙΘΠΑ  ή  Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ή Υπουργείο Πολιτισμού) και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. από 19-07-2004 (έναρξη ισχύος του Π.Δ. 164/2004) και εφεξής, με οποιαδήποτε σύμβαση εργασίας ή σε εκτέλεση προσωρινής δικαστικής απόφασης, η οποία εκδόθηκε κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Σε αντίθετη περίπτωση εάν έχουν απασχοληθεί να αναφέρουν αναλυτικά τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ή πρώην Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ ή Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ή  Υπουργείο  Πολιτισμού).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα (210  3807686,  210  3805538  και  210  3805537) εργάσιμες ημέρες και ώρες, 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο [email protected]. Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση με τα επισυναπτόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής τους.

spot_img

More articles

spot_img
spot_img