Δευτέρα, 23 Μαΐου, 2022

Πρόσληψη 33 συμβασιούχων

Άρθρα & Δημοσιεύσεις


 • Εγκρίθηκε ο προγραμματισμός των προσλήψεων με 8μηνες συμβάσεις ανά Υπηρεσία, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στην Υπηρεσία Καθαριότητας, την Πολιτική Προστασία, την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και την Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Στην πρόσληψη 33 υπαλλήλων με 8μηνες συμβάσεις θα προχωρήσει τους επόμενους μήνες ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την κάλυψη των κενών θέσεων μέχρι να προσληφθεί το μόνιμο προσωπικό που προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο προγραμματισμός της πρόσληψης των συμβασιούχων υπαλλήλων ανά Υπηρεσία και συγκεκριμένα 10 για την Διεύθυνση Καθαριότητας, επτά για την Πολιτική Προστασία, οκτώ για την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και οκτώ για την Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Οι αποφάσεις έχουν σταλεί ήδη προς έγκριση στο Υπουργείο Εσωτερικών και από εκεί θα κατατεθούν στο ΑΣΕΠ απ’ όπου θα διενεργηθούν οι διαγωνισμοί.

Στόχος του Δήμου είναι να έχει πάρει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις μέχρι τον Μάρτιο που λήγουν οι συμβάσεις των υπαλλήλων που είχαν προσληφθεί, στο πλαίσιο της απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ειδικά για την Υπηρεσία Καθαριότητας που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης από την ίδρυση του νεοσύστατου Δήμου, λήφθηκαν υπόψη το πραγματικό γεγονός της συνταξιοδότησης μόνιμου προσωπικού, η λήξη συμβάσεων ορισμένου χρόνου οδηγών απορριμματοφόρων και εργατών καθαριότητας, η μεγάλη υγειονομική επιβάρυνση λόγω της πανδημίας της ασθένειας COVID-19, η οποία απαιτεί την εντατικότερη απασχόληση του υπάρχοντος και διαθέσιμου προσωπικού, η επερχόμενη καλοκαιρινή – τουριστική περίοδος, κατά την οποία υπάρχει αύξηση των επισκεπτών και απαιτούνται έγκαιροι και άμεσοι καθαρισμοί των κοινόχρηστων χώρων, σε όλο το εύρος του Δήμου, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, καθώς και το γεγονός ότι τα απορριμματοφόρα οχήματα της υπηρεσίας Καθαριότητας δεν είναι επανδρωμένα με τον επιβαλλόμενο αριθμό προσωπικού.

Οι ειδικότητες ανά Υπηρεσία

Όπως τόνισε ο νέος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας, Ανδρέας Αξής, «θεωρούμε ότι, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, υφίσταται ανάγκη για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο θα συνδράμει στο έργο της Υπηρεσίας Καθαριότητας, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα που μπορούν να επηρεάσουν την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της». Οι υπάλληλοι που θα προσληφθούν είναι δύο οδηγοί απορριμματοφόρων και οκτώ εργάτες καθαριότητας.

Ο κ. Αξής επεσήμανε επίσης ότι επειδή το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας πρέπει να είναι ενεργό και να παραμένει σε επιφυλακή σε 24ωρη βάση και όλες τις ημέρες του χρόνου για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών ή άλλων καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού, αφού με το υπάρχον προσωπικό δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν οι επείγουσες και έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν. Οι ειδικότητες και το σύνολο του προσωπικού που κρίνεται αναγκαίο για το τμήμα της Πολιτικής Προστασίας είναι οι εξής:

 • 2 Δ.Ε. Χειριστές Χωματουργικών Μηχανημάτων
 • 1 Δ.Ε. Οδηγός Γ’ Κατηγορίας
 • 3 Υ.Ε. Εργάτες Γενικών καθηκόντων 
 • 1 Δ.Ε. Διοικητικός υπάλληλος

Αλλά και στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών το υφιστάμενο προσωπικό είναι ανεπαρκές και δεν καθίσταται εφικτή η εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου, με αποτέλεσμα την απώλεια πόρων αλλά και την αδυναμία εξυπηρέτησης αναγκών της καθημερινότητας που ενίοτε εγκυμονούν κινδύνους για την ζωή των πολιτών. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται να προσληφθούν:

 • 2 Δ.Ε Χειριστές Χωματουργικών Μηχανημάτων
 • 2 Δ.Ε. Τεχνίτες
 • 1 Τ.Ε. Μηχανικός (Δομικών έργων) 
 • 1 ΠΕ Μηχανικός (Τοπογράφων Μηχανικών) 
 • 1 ΠΕ Μηχανικός (Μηχανολόγων Μηχανικών)
 • 1 ΤΕ Μηχανικός (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών)

Τέλος, στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος θα προσληφθούν οκτώ υπάλληλοι των παρακάτω ειδικοτήτων:

 • 2 Δ.Ε. Οδηγών 
 • 2 ΥΕ Εργατών Πρασίνου
 • 1 ΔΕ Δενδροκηπουρός 
 • 1 ΤΕ Μηχανικός (Τοπογράφων Μηχανικών)
 • 1 ΠΕ Μηχανικός (Πολιτικών Μηχανικών)
 • 1 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

- Advertisement -

More articles

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις