Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου, 2023

Πρόσληψη 8 υδρονομέων

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


  • Μέχρι την Πρωτομαγιά η υποβολή αιτήσεων 

Στην πρόσληψη 8 υδρονομέων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης προχωρά ο Δήμος Δυτικής Λέσβου για την φετινή αρδευτική περίοδο και ήδη από χθες ξεκίνησε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων που λήγει την 1η Μαΐου. Πρόκειται για πέντε άτομα που θα απασχοληθούν για 5 μήνες και τρεις ακόμη υπαλλήλους που θα εργαστούν συμπληρωματικά με δίμηνες συμβάσεις. 

Οι θέσεις με τις 5μηνες συμβάσεις αφορούν στην Ερεσό, την Ανεμότια, τη Φίλια, τα Παράκοιλα και τα Βασιλικά, ενώ για 2 μήνες θα απασχοληθούν δύο ακόμη υπάλληλοι στην Ερεσό και τα Παράκοιλα και ένας στην Κάπη. Με την κατανομή αυτή θα καλυφθούν οι ανάγκες σε όλο το Δήμο και για όλη την αρδευτική περίοδο, δίνοντας έμφαση στην Ερεσό και τα Παράκοιλα όπου οι καλλιέργειες είναι περισσότερες από τις άλλες περιοχές.

Η προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους δημοσιεύτηκε χθες και δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα παρά μόνο η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι γνωρίζουν καλά ανάγνωση και γραφή, δεν έχουν καταδικαστεί σε ποινή που να συνεπάγεται την στέρηση της ικανότητάς τους για διορισμό ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή, πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους και ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 65ο

 

Τα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ
  • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος
  • Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου
  • Βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου από το ΕΦΚΑ 
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζουν καλά ανάγνωση και γραφή και ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε ποινή που να συνεπάγεται την στέρηση της ικανότητάς τους για διορισμό ως δημοσίου υπαλλήλου, ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους, ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ότι το τελευταίο 12μηνο δεν έχουν απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για την κάλυψη παροδικών αναγκών.

Ολόκληρη η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Δυτικής Λέσβου καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου https://www.mwlesvos.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο ή ηλεκτρονικά, στο email [email protected] βάζοντας ως θέμα το ονοματεπώνυμό τους.

spot_img

More articles

spot_img