Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024

Πρόσληψη ναυαγοσωστών

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Στην πρόσληψη δύο ναυαγοσωστών για την φύλαξη των λουομένων στις πολυσύχναστες παραλίες της Ερεσού και των Βατερών, που έχουν βραβευτεί και με “Γαλάζιες σημαίες”, προχωρά ο Δήμος Δυτικής Λέσβου. Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια 4 μηνών και οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και την ερχόμενη Δευτέρα, 29 Μαΐου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Φυσικής Αγωγής και ειδικότητας Ναυαγοσωστικής Κάλυψης ή Κολύμβησης ή Υδατοσφαίρισης ή δραστηριοτήτων νερού, κλειστού ή ανοιχτού χώρου ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 45 ετών και μαζί με τις αιτήσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  • Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
  • Άδεια ναυαγοσώστη
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Φωτοαντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ
  • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος
  • Βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου από το ΕΦΚΑ
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους, ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ότι το τελευταίο 12μηνο δεν έχουν απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση μαζί με όλα τα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο ή να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email [email protected], βάζοντας ως θέμα το ονοματεπώνυμό τους.

spot_img

More articles

spot_img
spot_img