Πρώτη φορά!

Παρίσι θα τον κάνει το Μανταμάδο ο Αποστόλου! Τέτοια κάλυψη φρεατίων στο επαρχιακό δίκτυο (και μάλιστα αρκετά στον αριθμό!) πρώτη φορά βλέπουμε!