Ψυχολόγος και Κοινωνικός λειτουργός

Μία θέση ψυχολόγου ΠΕ και μία θέση κοινωνικού λειτουργού ΠΕ ή ΤΕ προκηρύσσει σήμερα το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες η “Κυψέλη”, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ανάπτυξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο….

 

Διαβάστε τη συνέχεια στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας «Τα Νέα της Λέσβου»