Σπεύσατε για 14 θέσεις στην Αρχαιολογία

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες με ανοιχτές τις προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερομένους  για την κάλυψη 14 συνολικά θέσεων στην Αρχαιολογία Λέσβου. Όπως έγραψαν τα “Νέα της Λέσβου” από το φύλλο τους την Πέμπτη, πρόκειται για θέσεις με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και συγκεκριμένα στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη της Νάπης, στην εκκλησία του Αγίου Στεφάνου Μανταμάδου, στο Βαλιδέ Τζαμί, στην Επάνω Σκάλα και στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δαφίων.

Πιο αναλυτικά, ο πρώτος διαγωνισμός αφορά στην πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων για 8 μήνες και ειδικότερα:

Ενός ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με εξειδίκευση και εμπειρία στη συντήρηση ξύλου και εικόνας) και ελλείψει αυτού ΔΕ Τεχνικού Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής (με εξειδίκευση και εμπειρία στη συντήρηση ξύλου και εικόνας)  

Τριών υπαλλήλων ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής (με εξειδίκευση και εμπειρία στη συντήρηση ξύλου και εικόνας). 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση [email protected] και κατ’ εξαίρεση (σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής) ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, Λέσβος, υπόψη, Γ. Βαλάκου και Ε. Παχού (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087 και φαξ: 22510  20745 και 22510 37414), έως και τις 7 Μαΐου.

Η δεύτερη προκήρυξη αφορά στο έργο αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου Μανταμάδου που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας και θα καλυφθούν πέντε θέσεις για 6 μήνες: 

– Μία θέση ΠΕ Αρχαιολόγου (με εξειδίκευση στην βυζαντινή αρχαιολογία) 

Μία θέση ΔΕ Τεχνικού Συντήρησης Αρχαιοτήτων (με εξειδίκευση στην συντήρηση λίθου, ψηφιδωτών) 

Μία θέση ΔΕ Τεχνικού Συντήρησης Αρχαιοτήτων (με εξειδίκευση στην συντήρηση τοιχογραφιών) 

Δύο θέσεις ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών.

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση [email protected] και κατ’ εξαίρεση (σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ίδια διεύθυνση, υπόψη της Ε. Παχού, έως τις 8 Μαΐου. 

Σε μια τρίτη προκήρυξη για το έργο της αποκατάστασης του Βαλιδέ Τζαμί στην Επάνω Σκάλα, θα απασχοληθεί ένας υπάλληλος ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης για 8 μήνες, με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφιών. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει με τον ίδιο τρόπο, ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Αρχαιολογίας έως και τις 8 Μαΐου.

Τέλος, έχουμε και τέταρτη προκήρυξη για 4 θέσεις υπαλλήλων για 8 μήνες, στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Δαφίων Ν. Λέσβου». Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

Ένας ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με εξειδίκευση και εμπειρία στη συντήρηση ξύλου και εικόνας) και ελλείψει αυτού ένας ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής (με εξειδίκευση & εμπειρία στη συντήρηση ξύλου και εικόνας) 

Τρεις ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής (με εξειδίκευση και εμπειρία στη συντήρηση ξύλου και εικόνας). 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά στα γραφεία της Αρχαιολογίας, υπόψη Ε. Παχού και Γ. Βαλάκου, τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087 και φαξ 22510 20745 και 22510 37414, έως τις 11 Μαΐου