Σπεύσατε για τα προγράμματα της μελισσοκομίας

Ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Αλυφαντών, που λειτουργεί ως γνωστόν ως Κέντρο Μελισσοκομίας για το Βόρειο Αιγαίο, καλεί τους μελισσοκόμους που θέλουν να ενταχθούν στις Δράσεις 3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων” και 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας” να συμπληρώσουν τις αιτήσεις στο Κέντρο Μελισσοκομίας Β. Αιγαίου ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά ή με e-mail ή στην ψηφιακή εφαρμογή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έως και 20 Φεβρουαρίου και 10 Φεβρουαρίου για αιτήσεις στην 3.2.

Πρόκειται για καταληκτικές ημερομηνίες μόνο για την υποβολή των αιτήσεων, καθώς τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν αργότερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 138/102859 και 137/102856.  

Τα δικαιολογητικά είναι:

3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων

1) Φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

2) Δήλωση διαχείμασης, εκτός αν το μελισσοκομικό βιβλιάριο έχει θεωρηθεί μετά τις 1-9-2020.  

3) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, από την οποία προκύπτουν η επωνυμία της τράπεζας, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), καθώς και ότι ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος του παραπάνω τραπεζικού λογαριασμού. 

4) Υπεύθυνη δήλωση. 

5) Αίτηση συμμετοχής στη Δράση 3.1. 

6) Εξοφλημένα παραστατικά αγοράς. Επιλέξιμα είναι όσα παραστατικά έχουν ημερομηνία έκδοσης 1-8-2020 έως και 20-5-2021. 

3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”  

(τουλάχιστον 110 κυψέλες και μόνο για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες)                

7) Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης (εκδ. ηλεκτρονικά) 

8) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ και τα αντίστοιχα δελτία αποστολής, εφόσον αυτό έχει χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των μετακινούμενων κυψελών ή τις αντίστοιχες φορτωτικές. Καταληκτική ημερομηνία Δελτίων Αποστολής και φορτωτικών είναι η 20-6-2021.  

9) Εκκαθαριστικό ίδιου έτους με τη βεβαίωση ΜΑΑΕ (με αγροτικό εισόδημα τουλάχιστον 5.000€ εκτός αν είναι νεοεισερχόμενος, οπότε και θα πρέπει να αναγράφεται στη βεβαίωση ΜΑΑΕ).