Σπεύσατε για τις 20 θέσεις στο μεταναστευτικό

Μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσληψη 370 συνολικά ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια 3 χρόνια και με δυνατότητα παράτασης για 3 επιπλέον έτη, μετά την ανάρτηση στη σελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (www.migration.gov.gr) και στο Διαύγεια (ΑΔΑ:ΨΜΕ246ΜΔΨΟ-0ΣΑ) της προκήρυξης του διαγωνισμού….

 

Διαβάστε τη συνέχεια στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας «Τα Νέα της Λέσβου»