Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου, 2021

Σπεύσατε για τρεις θέσεις αποθηκάριων

Την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με απασχόληση εντός χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30-11-2021, στην αποθήκη της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και γενικότερα σε εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού της δακοκτονίας, για την κάλυψη εποχικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου προκήρυξε η Περιφέρεια, για τις εξής ειδικότητες και αριθμό ατόμων:

-2 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης εργατοτεχνιτών για απασχόληση μέχρι και 60 ημερομίσθια στη δακοκτονία 

-1 θέση υποχρεωτικής εκπαίδευσης εργατοτεχνιτών για απασχόληση έως και 34 ημερομίσθια στη δακοκτονία. 

Για την εντοπιότητα λαμβάνονται υπόψη όλες οι δημοτικές ενότητες της Λέσβου….

 

Διαβάστε τη συνέχεια στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας «Τα Νέα της Λέσβου»