Κυριακή, 28 Νοεμβρίου, 2021

Συνεχίζει

Παρά τις επισημάνσεις μας συνεχίζει κανονικά η οδός Βουρνάζων της Μυτιλήνης να χρησιμοποιείται παράνομα όλες τις ώρες της ημέρας και ως κάθοδος αυτοκινήτων και δικύκλων και όχι μόνο ως άνοδος που λειτουργεί κανονικά, καθώς για την κάθοδο υπάρχει πινακίδα σήμανσης για μονόδρομο, η οποία φυσικά έχει διακοσμητικό ρόλο όπως αποδεικνύεται στην πράξη. Το ζήτημα είναι ποιο ρόλο έχει η Τροχαία σε τέτοια θέματα όταν καταγράφονται σε συνεχή βάση παραβιάσεις του κατά τα άλλα μονόδρομου, με κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων στο κέντρο της Μυτιλήνης. Δεν μπορεί να απουσιάζουν οι τροχονόμοι. Εκτός και τώρα που τέλειωσαν οι κρίσεις και ο καθένας έδεσε το γάϊδαρό του να μην λειτουργεί πια η Αστυνομία…