Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου, 2021

Τεχνίτες μαγειρικής τέχνης με αμοιβή

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις επτά νέες Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (Π.ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2021 – 22, σε τρεις ειδικότητες στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας. Οι Πειραματικές ΕΠΑ.Σ. θα λειτουργήσουν σε 7 πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Κρήτη, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδο και θα εφαρμόσουν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση με τη Μαθητεία (μάθηση σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και ασφάλιση) σε επιχειρήσεις. Το θεωρητικό μέρος θα υλοποιείται στις σχολές από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο, ενώ η μαθητεία στις επιχειρήσεις θα πραγματοποιείται από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο. Η αμοιβή των μαθητών θα είναι 21,78 ευρώ για κάθε ημέρα μαθητείας σε εργασιακό χώρο για 2 χρόνια.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και τη Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι είναι ηλικίας 18 ετών και άνω, κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου και έχουν καλή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά). Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se peiramatike-epaggelmatike-skhole-tou-oaed. Η διαδρομή είναι: gov.gr Εκπαίδευση  Εγγραφή σε σχολείο  Εγγραφή σε Πειραματική Επαγγελματική σχολή του ΟΑΕΔ.

Για την υποβολή των αιτήσεων απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (email). Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλ.: 210  9989527 και 210  9989533.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεργασία του ΟΑΕΔ με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και του τουρισμού, εγγυάται την τοποθέτηση όλων των μαθητευόμενων σε θέσεις μαθητείας σε διακεκριμένες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου (ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων), αλλά και ενισχύει την προοπτική της επαγγελματικής αποκατάστασής τους μετά την ολοκλήρωση των σπουδών.

 

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται για την Πειραματική Σχολή που θα λειτουργήσει στη Μυτιλήνη είναι οι εξής:

Οι μαθητές θα απασχοληθούν σε επιχειρήσεις με αμοιβή και ασφάλιση, θα φοιτήσουν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, θα τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα, θα εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, δικαιούνται αναβολή στράτευσης και θα λαμβάνουν επίδομα στέγασης και σίτισης όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις.

Ο ΟΑΕΔ διατηρεί 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας σε όλη την Ελλάδα, όπου φοιτούν 7.500 – 8.000 μαθητές και λειτουργούν 30 Γραφεία Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΓΔΕΕ) με την αγορά εργασίας. Οι Επαγγελματικές Σχολές λειτουργούν ήδη από το 1952, εφαρμόζοντας με επιτυχία τον θεσμό της Μαθητείας, το εκπαιδευτικό σύστημα που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη, με την αμειβόμενη Μαθητεία (υλοποίηση προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. 

Η διάρκεια φοίτησης είναι 2 έτη (4 εξάμηνα). Καθ’ όλη τη διάρκεια φοίτησης ο μαθητής παρακολουθεί το απόγευμα τα μαθήματά του στην τάξη, ενώ το πρωί απασχολείται ως ασκούμενος σε κάποια επιχείρηση. Οι μαθητευόμενοι ασκούνται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε ΔΕΚΟ, Δήμους και στον δημόσιο τομέα. Πρόκειται για επιχειρήσεις όλων των κλάδων της εθνικής οικονομίας και σε πολλές τεχνικές ειδικότητες, όπως Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής, Κομμωτικής Τέχνης, Γραφικών Τεχνών -Εκτυπώσεων, Ξυλουργών-Επιπλοποιών, Υφάσματος – Ένδυσης, Υπαλλήλων Διοικητικών ή Οικονομικών Καθηκόντων, κ.ά.. 

Στόχος είναι οι μαθητές ολοκληρώνοντας τη φοίτησή τους, να έχουν αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Το σύστημα on the job-training που εφαρμόζει ο ΟΑΕΔ, έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό στην πράξη, καθώς οι μαθητές σε σημαντικό ποσοστό, μετά το τέλος των σπουδών τους, συνεχίζουν να απασχολούνται στις θέσεις πρακτικής άσκησης.