Αρχική Τώρα ξεκινούν τον αγώνα τους ΠΑΣΟΚ-6-ΓΙΩΡΓΟΣ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΛΗΣ

ΠΑΣΟΚ-6-ΓΙΩΡΓΟΣ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΛΗΣ

ΠΑΣΟΚ 7 – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
ΠΑΣΟΚ-5-ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΠΑΤΕΡΕΛΛΗΣ