Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

1 θέση στο Δήμο Λήμνου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Λήμνου, που εδρεύει στην Μύρινα Λήμνου Ν. Λέσβου και συγκεκριμένα έναν υπάλληλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών ανακοίνωσε ο Δήμος Λήμνου. Πρόκειται για απασχόληση με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, ενώ οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λήμνου, Πλατεία Ηλία Ηλιού 7, Λιμάνι Μύρινας, Τ.Κ. 81400, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, υπ’ όψιν κ. Νικολάου Μωυσή (τηλ. επικοινωνίας: 2254350000 – 2254350013).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού  καταστήματος του Δήμου  Λήμνου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο προσωπικού του Δήμου στο 2254350028 και να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 

spot_img

More articles

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

spot_img
spot_img
spot_img