Όχι μόνο είναι επίφοβο να πέσει ο σκύλος μέσα στο φρεάτιο (περιοχή νοσοκομείου), αλλά και άνθρωπος που δεν θα δει κατά τη διάρκεια των βραδινών ωρών το κενό και θα πατήσει, θα του φύγει το πόδι κάτω από τη γη! Τέτοιο κενό σε φρεάτιο σε λίγο θα χωράει ολόκληρο άνθρωπο!