Παρασκευή, 12 Αυγούστου, 2022

120 μόνιμες θέσεις, η μια στον ΟΑΕΔ Μυτιλήνης

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις

120 θέσεις τακτικού προσωπικού περιλαμβάνει η προκήρυξη 8Κ/2021 του ΑΣΕΠ που απευθύνεται σε υποψηφίους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι θέσεις αφορούν τις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιά (Υπουργείο Δικαιοσύνης) και τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – ΟΑΕΔ (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων).

Αναλυτικά οι θέσεις:

-Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)

79 θέσεις Κλάδου / Ειδικότητας: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

-Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) 

6 θέσεις Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

-Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)

35 θέσεις Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΠΑΙΔΟΝΟΜΩΝ, ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ αυτής της προκήρυξης.

 

Αιτήσεις

Όσοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ) της προκήρυξης πρέπει:

Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ της προκήρυξης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο www.asep.gr αρχίζει στις 21 Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 8 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ. 

 

Στον ΟΑΕΔ Μυτιλήνης

Από τις παραπάνω θέσεις μία προβλέπεται στον ΟΑΕΔ Μυτιλήνης και συγκεκριμένα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού – Οικονομικού. 

Στον Πίνακα Κατανομής Θέσεων που έχει αναρτηθεί από το ΑΣΕΠ δίνονται λεπτομέρειες για κάθε θέση, όπως ο κωδικός, ο κλάδος – ειδικότητα, ο φορέας, η έδρα – Περιφερειακή Ενότητα, οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (με τους κωδικούς τους), τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (με τους κωδικούς τους), η εντοπιότητα, όπου προβλέπεται, και ο συνολικός αριθμός των θέσεων με ανάλυση αυτών που αντιστοιχούν στις κατηγορίες πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων και τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, ατόμων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και των τέκνων ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον προκύπτουν θέσεις για τις κατηγορίες αυτές.

Στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική) πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των τίτλων σπουδών, των πρόσθετων προσόντων και της εντοπιότητας, δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης γίνεται μηχανογραφικά.  Για ορισμένες θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις.

Για ορισμένες θέσεις και σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι που κατέχουν τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (ή τους κύριους αποδεκτούς τίτλους σπουδών), οι κενές θέσεις θα καλυφθούν επικουρικώς από υποψήφιους με μειωμένα πρόσθετα προσόντα (ή άλλους τίτλους σπουδών), πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και  υποψήφιοι με λιγότερα προσόντα.

Οι θέσεις για τις οποίες υπάρχει επικουρική κάλυψη θα καλυφθούν από υποψήφιους που έχουν τα πλήρη απαραίτητα προσόντα (και τους αποδεκτούς τίτλους σπουδών) και μόνο σε περίπτωση που θα παραμείνουν κενές θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψηφίους που καλύπτουν κατά σειρά τα προσόντα επικουρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν την προκήρυξη 8Κ/2021 διαδικτυακά στο ΑΣΕΠ και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της Λέσβου.

spot_img
Προηγούμενο άρθροΣπεύσατε για τις 6 θέσεις στην Καλλονή
Επόμενο άρθροΜετ’ εμποδίων οι αποζημιώσεις στους Μοριανούς
- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img