155 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: Νέα προκήρυξη για Λιμενοφύλακες

  • Από τις 7 έως τις 18 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων 

Δεύτερη προκήρυξη για την πρόσληψη 155 μόνιμων υπαλλήλων στο Λιμενικό Σώμα δημοσίευσε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Όπως είχαν γράψει τα “Νέα της Λέσβου” τόσο στο καθημερινό τους φύλλο όσο και από τη σελίδα τους ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ την περασμένη Δευτέρα, έχει ήδη δημοσιευτεί ο διαγωνισμός για 45 Δόκιμους Σημαιοφόρους (άνδρες – γυναίκες) με προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και 11 Οκτωβρίου. Ο δεύτερος διαγωνισμός που υπεγράφη τώρα αφορά Δόκιμους Λιμενοφύλακες (άνδρες – γυναίκες), με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει από τις 7 έως τις 18 Οκτωβρίου.

Στην προκήρυξη αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η ηλικία και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Πιο αναλυτικά, οι υποψήφιοι πρέπει:

– Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της χώρας και να μην έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους (δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 01-01-1990 και μετά), ενώ οι προερχόμενοι εκ μονίμων εν ενεργεία Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων να μην έχουν υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας τους (δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 01-01-1989 και μετά).

Όλοι οι υποψήφιοι (άνδρες και γυναίκες) πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70μ..

-Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να εκπληρώνουν αυτές (στρατεύσιμοι), ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος.

– Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση στην οποία υποψήφιος, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων ανακαλείται η πράξη κατάταξής του.

Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας.

– Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση.

– Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιονδήποτε βαθμό για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε οποιαδήποτε ποινή.

– Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων.

– Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, εξαιτίας τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων.

 

Τα μόρια

Σε ό,τι αφορά την μοριοδότηση, προβλέπονται 40 μόρια για όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την καλή γνώση (Β2), πέραν του βασικού τίτλου σπουδών. Αν ο υποψήφιος κατέχει τίτλους γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας διάφορων επιπέδων λαμβάνεται υπόψη μόνο ο ανώτερος τίτλος. Όσοι υποψήφιοι είναι κάτοχοι Πτυχίου Υποβρυχίου Καταστροφέα (Υ/ΚΤ) της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, λαμβάνουν επιπλέον 300 μόρια.

Όσοι είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ν. Πλοιάρχου ή Μηχανικού με δίπλωμα Γ’ τάξης του Ε.Ν., για κάθε μήνα θαλάσσιας υπηρεσίας μετά την απόκτηση του εν λόγω διπλώματός τους και πέραν της βασικής απαιτούμενης θαλάσσιας υπηρεσίας των 6 μηνών, λαμβάνουν επιπλέον 7 μόρια ανά μήνα και για έως 18 μήνες. Όσοι είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ν. Πλοιάρχου ή Μηχανικού με δίπλωμα Β’ τάξης του Ε.Ν., λαμβάνουν επιπλέον 200 μόρια. Σε όσους διαθέτουν αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ, προστίθενται 30 μόρια.

Η κατάθεση δικαιολογητικών θα γίνεται είτε ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, είτε αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:00, από την 07-10-2019, ημέρα Δευτέρα έως και την 18-10-2019, ημέρα Παρασκευή στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη – Πύλες Ε1 – Ε2, Πειραιάς Τ.Κ. 18510).