Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου, 2021

193 θέσεις στους Δήμους!

Νέες θέσεις εργασίας, 193 τον αριθμό, θα ανοίξουν στους Δήμους Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου τις επόμενες μέρες με την προκήρυξη του προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας. Οι δύο Δήμοι του νησιού μας είχαν υποβάλει τα αιτήματά τους από το καλοκαίρι και την προηγούμενη εβδομάδα ενημερώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας ότι εγκρίθηκε η πρόσληψη 125 υπαλλήλων στο Δήμο Μυτιλήνης και 68 στο Δήμο Δυτικής Λέσβου. Οι συμβασιούχοι που θα προσληφθούν θα είναι κατά βάση υπάλληλοι για τις Υπηρεσίες Καθαριότητας, διοικητικοί και βοηθητικό προσωπικό.

Αν και σε σύγκριση με το περσινό πρόγραμμα η ενίσχυση των Δήμων αφορά σχεδόν τους μισούς υπαλλήλους, εντούτοις, είναι η μόνη ελπίδα για την κάλυψη των κενών θέσεων μέσα στο χειμώνα. Θυμίζουμε ότι το 2020 είχαν προσληφθεί στο Δήμο Μυτιλήνης 216 υπάλληλοι διάφορων ειδικοτήτων και στον Δήμο δυτικής Λέσβου 99. Δεδομένου όμως ότι και φέτος έχει πέσει “άγριο ψαλίδι” από το Υπουργείο Εσωτερικών στην έγκριση κάλυψης θέσεων με 8μηνες συμβάσεις, το νέο πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας θα δώσει λύση στην στελέχωση Υπηρεσιών και ειδικά σε εκείνες όπου απαιτούνται “χέρια” για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Όπως είπε στα “Νέα της Λέσβου” ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μυτιλήνης, Ηρακλής Κουντουρέλλης, «περιμένουμε πώς και πώς την δημοσίευση της προκήρυξης από τον ΟΑΕΔ για την υποβολή αιτήσεων και την πρόσληψη αυτών των υπαλλήλων που θα λύσουν τα χέρια μας σε μια δύσκολη περίοδο. Για την ώρα έχουν παραταθεί οι συμβάσεις των υπαλλήλων που είχαν προσληφθεί για την πανδημία, αλλά λήγουν στο τέλος του χρόνου. Από τον Ιανουάριο τα πράγματα θα είναι δύσκολα, αλλά εφόσον προσληφθούν αυτοί οι 125 συμβασιούχοι του ΟΑΕΔ θα πάρουμε μια ακόμη ανάσα για 8 μήνες».

 

Οι αιτήσεις

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο πρώτο 10ήμερο του Νοεμβρίου και θα γίνεται ηλεκτρονικά, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr. Για πρώτη φορά φέτος, χιλιάδες άνεργοι ωφελούμενοι των προηγούμενων προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα, όπως αποφάσισε το Υπουργείο Εργασίας.

Η νέα δράση “Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων” αφορά σε 7 μήνες εργασίας και 1 μήνα κατάρτισης. Θα προσληφθούν 25.000 άνεργοι με ημερήσια αμοιβή στα 21,84 ευρώ και μηνιαία έως 546 ευρώ.

 

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι μόνο εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

– Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

– άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,

– μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

– άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα,

– άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

– εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ,

-άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)», εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

 

Για 8 μήνες

Η δράση περιλαμβάνει τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες συνολικά σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων και πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ώρες, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο που θα επιλέγει ο ωφελούμενος, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (όπως ενδεικτικά οι μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και απαιτείται να εργαστούν σε πρώτη φάση, σε «προστατευμένο περιβάλλον», προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση, διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους.

Παράλληλα τα προγράμματα θα συνδέονται με την αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τις πραγματικές εξατομικευμένες ανάγκες των ανέργων, ώστε οι συμμετέχοντες να ενισχύονται κατά την διαδικασία ένταξής τους στην αγορά εργασίας, ούτως ώστε να έχουν πολλαπλασιαστική επίδραση στην οικονομία. Ειδικότερα, τα προγράμματα εντάσσονται στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας: Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως η αναβάθμιση και συντήρηση δημοτικών υποδομών, η αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), η καθαριότητα, υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της εκπαίδευσης, η βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, οικολογικές δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας των προστατευόμενων περιοχών με σκοπό την ανάπτυξη και τη διατήρηση βιώσιμων πληθυσμών και οικοσυστημάτων, υπηρεσίες διαμόρφωσης/συντήρησης πρασίνου, μετάβαση στην κυκλική οικονομία, πρόληψη φυσικών καταστροφών, πρώτες βοήθειες, δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας, εργασίες κατασκευαστικού κλάδου.