2 θέσεις Γραμματέων στο δικαστήριο

Δύο θέσεις Γραμματέων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, η μία για το Πρωτοδικείο Μυτιλήνης και η δεύτερη για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, περιλαμβάνει η νέα προκήρυξη 1Κ/2017 του ΑΣΕΠ για τη στελέχωση των Δικαστηρίων με την πρόσληψη 404 υπαλλήλων σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για τη δεύτερη προκήρυξη που βγαίνει “στον αέρα”, καθώς ήδη έχουν προκηρυχθεί τρεις θέσεις Πληροφορικής για το Πρωτοδικείο Μυτιλήνης και το Εφετείο Βορείου Αιγαίου, για τις οποίες έχουν γράψει επανειλημμένα και αναλυτικά μέχρι την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τα “Νέα της Λέσβου” από τη σελίδα τους “Ευκαιρίες Εργασίας” κάθε Δευτέρα για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα και εκπνέει στις 3 Απριλίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π..

Εκτός από την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν και υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και τις 10 Απριλίου, ημέρα Δευτέρα, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2017

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή  στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της περιοχής μας.