Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024

31 μόνιμες θέσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος


Όπως ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ, στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση απέστειλε την προκήρυξη 4Κ/2024 για 31 μόνιμες θέσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ειδικότερα, μέσω του νέου διαγωνισμού επιλέγονται υποψήφιοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην εταιρεία «Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» – ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Οι ειδικότητες που ζητούνται στην προκήρυξη 4Κ/2024 είναι:

  • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
  • ΠΕ Μηχανικών (Διάφορες ειδικεύσεις)
  • ΠΕ Πληροφορικής
  • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 
  • ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

Η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ:

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Κ/2024 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα μίας (31) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην εταιρεία «Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» – ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

spot_img

More articles

spot_img
spot_img
spot_img