Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024

Επτά θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΔΕΔΔΗΕ Λέσβου


Στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού για τη Λέσβο προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ και συγκεκριμένα: 

7 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Εναερίων – Υπογείων), για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών και πέραν των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ, οφείλουν να υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΗ ΑΕ ή σε θυγατρικές της και αν έχουν απασχοληθεί, να δηλώνεται η εταιρεία απασχόλησης (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ), με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (σύμβαση ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, σύμβαση έργου, σύμβαση 60 ημερομισθίων, εκτός πρακτικής άσκησης) κατά την τελευταία 3ετία, καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκαν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με αυτοπρόσωπη παρουσία ή να αποστείλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ, Οδυσσέα Ελύτη 5, Τ.Κ. 811 00 – Μυτιλήνη, υπ’ όψιν κ. Βακιρλή Ελευθερίου (τηλ. επικοινωνίας: 2251021623, εσωτ. 102) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο [email protected] μέχρι τη Δευτέρα 24 Ιουνίου.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης της προκήρυξης (ΣΟΧ 1/2024) μαζί με το «Παράρτημα ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ έχει γίνει στα καταστήματα της υπηρεσίας, που προκηρύσσονται οι θέσεις καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δήμων  Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου και Λήμνου.

Για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στον κ. Βακιρλή Ελευθέριο, τηλ. επικοινωνίας: 22510 21623 (εσωτ. 102).  

spot_img

More articles

spot_img
spot_img
spot_img