67 μόνιμες θέσεις!

  • Στις 2 Ιουνίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ για τις θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 18 Ιουνίου
  • Αναλυτικά η κατανομή για τους Δήμους Μυτιλήνης και δυτικής Λέσβου

Από αύριο Τρίτη ξεκινά η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΑΣΕΠ για τη μεγάλη προκήρυξη 2.909 μόνιμων υπαλλήλων στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι”. Όπως έχουν γράψει τα “Νέα της Λέσβου” σε προηγούμενα ρεπορτάζ, οι θέσεις που θα καλυφθούν στο νησί μας είναι 67, όσοι και οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στο πρόγραμμα εδώ και σχεδόν δύο 10ετίες. Οι υπάλληλοι που καλύπτουν μέχρι τώρα το πρόγραμμα θα έχουν αυξημένη μοριοδότηση, ενώ τα αποτελέσματα δεν αναμένονται πριν το τέλος του χρόνου.

Αναλυτικά οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι: 368 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 730 Τεχνολογικής, 634 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 1.177 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.). 

Στο Δήμο Μυτιλήνης θα καλυφθούν 35 θέσεις και στο Δήμο δυτικής Λέσβου 32. Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων ανά Δήμο έχει ως εξής:

Δήμος Μυτιλήνης

– 1 θέση ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών (Δήμος Μυτιλήνης)

– 4 θέσεις ΠΕ Κοινωνιολόγων (Δήμος Μυτιλήνης)

– 1 θέση ΠΕ Ψυχολόγου (Δήμος Μυτιλήνης)

– 2 θέσεις ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Δήμος Μυτιλήνης)

– 5 θέσεις ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών (Δήμος Μυτιλήνης)

– 2 θέσεις ΤΕ Νοσηλευτών (Δήμος Μυτιλήνης)

– 7 θέσεις ΔΕ Νοσηλευτών (Δήμος Μυτιλήνης)

– 13 θέσεις ΥΕ Οικογενειακών βοηθών (Δήμος Μυτιλήνης)

Δήμος δυτικής Λέσβου

– 1 θέση ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών (Δήμος δυτικής Λέσβου)

– 4 θέσεις ΠΕ Κοινωνιολόγων (Δήμος δυτικής Λέσβου)

– 4 θέσεις ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών (Δήμος δυτικής Λέσβου)

– 9 θέσεις ΔΕ Νοσηλευτών (Δήμος δυτικής Λέσβου) 

– 14 θέσεις ΥΕ Οικογενειακών βοηθών (Δήμος δυτικής Λέσβου).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει από αύριο Τρίτη και λήγει την Τετάρτη 17 Ιουνίου, στις 14:00. Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 18 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και θα ολοκληρωθεί στις 3 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή, στις 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Στην προκήρυξη την οποία μπορούν να αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του τόπου μας αλλά και στους Δήμους, περιλαμβάνονται αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες για την κατανομή των θέσεων ανά Δήμο και ειδικότητα, τα απαιτούμενα προσόντα, την υποβολή των αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά, τα κριτήρια κατάταξης, τη διαδικασία επιλογής, το διορισμό, καθώς και όλες οι προθεσμίες για τα στάδια της διαδικασίας.