Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου, 2021

Ενώ έχει τοποθετημένα εδώ και χρόνια ταμπλό για τα ενοικιαστήρια σε κεντρικά σημεία ο Δήμος Μυτιλήνης, γιατί θα πρέπει αυτά να επικολλούνται και στα δέντρα και στους θαλάμους με τις τηλεκάρτες και παντού; Ο Δήμος μπορεί και οφείλει να σταματήσει αυτή τη ρύπανση εφαρμόζοντας τις προβλέψεις στον κανονισμό καθαριότητας. 

Πού θα τους βρει τους παραβάτες; Τα τηλέφωνά τους είναι πάνω στα ενοικιαστήρια!