Να βρει μιμητές…

Μπράβο στη διοίκηση του Επιμελητήριου Λέσβου που αναγνωρίζοντας το έργο που επιτελεί το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης δώρισε στο σχολείο έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή τελευταίας τεχνολογίας, για την κάλυψη των αναγκών του, καθώς οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών του σχολείου απαιτούν εξειδικευμένα προγράμματα που για να λειτουργήσουν είναι απαραίτητος ο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός. 

Τον ηλεκτρονικό υπολογιστή παρέδωσαν χθες ο Πρόεδρος Βαγγέλης Μυρσινιάς και ο Οικονομικός Επόπτης Νίκος Αθανάσης και τον παρέλαβε ο Διευθυντής του σχολείου, Παναγιώτης Τσακίρης μεταφέροντας τις ευχαριστίες των συναδέλφων του, των παιδιών και των γονέων τους.

Ελπίζουμε η ενέργεια του κορυφαίου τοπικού επιχειρηματικού φορέα να βρει μιμητές.