Και δεν τρέχει τίποτα!

Έσκαψαν μπροστά από την επιχείρηση στη Χρυσομαλλούσα για τις οπτικές ίνες, άφησαν τα σκάμματα ανοιχτά μία εβδομάδα και δεν τρέχει τίποτα! Δεν έχουν τοποθετηθεί ούτε προειδοποιητικές λυχνίες που να αναβοσβήνουν κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών για την αποφυγή ατυχημάτων!