Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου, 2021

Απαράδεκτες εικόνες

Απαράδεκτες εικόνες χωματερής από τη συσσώρευση σκουπιδιών στα κτίσματα πού βρίσκονται κάτω από το δρόμο στην παραλία μεταξύ Καλαμάρη και εργοστασίου ΔΕΗ στη Μυτιλήνη, ζητούν αρμόδιο να παρέμβει!