Κυριακή, 4 Ιουνίου, 2023

Άσφαλτος από Φαρά μέχρι Τσίλια

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Άμεσα θα ξεκινήσει η ασφαλτόστρωση – τσιμεντόστρωση του δρόμου από τα Φαρά έως τα Τσίλια, στη Γέρα, μετά από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης του έργου από τον Δήμο Μυτιλήνης που υπέγραψε χθες ο Στρατής Κύτελης. Το κόστος του έργου μετά από τον διαγωνισμό ανέρχεται στο ποσό του 1.037.009 ευρώ και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”.

Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών δρόμων, συνολικού μήκους 6.400 μέτρων και συγκεκριμένα:

  • α) Από το Τάρτι προς την παραλία Φαρά, μήκους 1.740 μ. 
  • β) Από το Τάρτι προς την παραλία Τσίλια, μήκους 3.790 μ.
  • γ) Τμήμα προς την παραλία Τσάφι, από τη διακλάδωση με δρόμο Τάρτι – Τσίλια, μήκους 162 μ.
  • δ) Τμήμα προς την παραλία Λιγονάρι, από τη διακλάδωση με δρόμο Τάρτι – Τσίλια, μήκους 708 μ.

Στους παραπάνω δρόμους θα γίνει η διόρθωση των υψομετρικών τους χαρακτηριστικών, η κατασκευή νέων και η αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνικών έργων (κρασπεδόρειθρα, οχετοί απορροής όμβριων υδάτων, ιρλανδικές διαβάσεις, τοιχία αντιστήριξης) και, τέλος, η ασφαλτόστρωση (2.300 μ.) ή τσιμεντόστρωσή τους (4.100 μ.) στο υφιστάμενο πλάτος. Το έργο θα διευκολύνει την προσέγγιση στις γεωργικές (ελαιώνες κυρίως) και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής.

Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών, Στρατής Τζιμής, «ως Δημοτική Αρχή Κύτελη διεκδικήσαμε και πετύχαμε τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” για την υλοποίηση ενός ακόμη σημαντικού έργου, το οποίο ήταν αίτημα του χωρικού Αντιδημάρχου, Παράσχου Μανούσου, αλλά και των Συμβουλίων της Τοπικής Κοινότητας, επί δεκαετίες. Με το έργο αυτό θα γίνεται ταχύτερα και ασφαλέστερα η μετακίνηση όχι μόνο των οχημάτων στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και των τουριστών στην περιοχή αυτή. Μάλιστα, η Δημοτική μας Αρχή ήδη έχει δρομολογήσει, μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος, την κατασκευή Καταδυτικού Πάρκου στα Μερσίνια. Καταδεικνύεται, έτσι, ότι τα αναπτυξιακά έργα, που υλοποιούμε, δεν εστιάζονται μόνο στη Μυτιλήνη, αλλά εξακτινώνονται σε όλο το Δήμο».

- Advertisement -

More articles

spot_img