Φωτοσχόλια

Φωτοσχόλιο

Η παλιά ξεθωριασμένη πινακίδα που είχαν εγκαταστήσει οι παππούδες μας γράφοντας για το «αθάνατο νερό του Τσίγκου» με την παράκληση οι διερχόμενοι να μην...