Διαγωνισμός συγγραφής θεατρικού έργου 2017

Η Ένωση Θεατρικών Πολιτιστικών Σωματείων της Λέσβου “ΘΕΣΙΣ” διοργανώνει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό συγγραφής πρωτότυπου θεατρικού έργου για το 2017 με σκοπό ν’ αναδείξει ταλέντα στη θεατρική γραφή, στο νησί. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017 να έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους.

Στους όρους του διαγωνισμού περιλαμβάνονται τα εξής:

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι Λέσβιοι στην καταγωγή ασχέτως του τόπου της σημερινής διαμονής τους ή να διαμένουν για αρκετό χρονικό διάστημα στη Λέσβο και να έχουν πολιτογραφηθεί άτυπα ως Λέσβιοι (αποδεικτικά στοιχεία για τα παραπάνω θα θεωρηθούν αντίγραφο ταυτότητας ή άλλο δικαιολογητικό που να δείχνει τον τόπο καταγωγής ή την για αρκετό διάστημα διαμονή στο νησί της Λέσβου).

Το κείμενο που θα κατατεθεί θα πρέπει να έχει θεατρική δομή και φόρμα ανεξαρτήτως της μορφής του θεατρικού λόγου που θα αναφέρεται (μονόπρακτο, κωμωδία, δράμα, μονόλογος κλπ.) και να μην αναφέρεται σε ντοπιολαλιά (η “ΘΕΣΙΣ” θα προκηρύξει άλλο διαγωνισμό για ντοπιολαλιά). Τα κείμενα που θα υποβληθούν δεν θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες.

Δεν υπάρχει περιορισμός στην έκταση του κειμένου που θα κατατεθεί αρκεί το κείμενο που θα υποβληθεί να είναι δακτυλογραφημένο σε σελίδες Α4 και να υποβληθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή όπως προσδιορίζεται στη συνέχεια. Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο και επομένως ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να επιλέξει όποιο θέμα επιθυμεί. Το κείμενο που θα υποβληθεί θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και να μην έχει παρουσιαστεί με κανένα τρόπο σε δημόσια παρουσίαση.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν το κείμενό τους σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή υποχρεωτικά. Η υποβολή του κειμένου τους θα πρέπει να προσδιορίζει τον τίτλο του θεατρικού έργου και να συνοδεύεται από τα λοιπά παραστατικά (αποδεικτικό καταγωγής, βιογραφικό για όποιον επιθυμεί κλπ.).

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων των διαγωνιζόμενων ορίζεται μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017. Οι προτάσεις όσων ενδιαφέρονται να συμμετέχουν θα υποβάλλονται ταχυδρομικά στη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΘΕΣΙΣ Αγγελική Γεωργαντά στη διεύθυνση Καβέτσου 32, Μυτιλήνη, 81100 και επίσης ηλεκτρονικά με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Η “ΘΕΣΙΣ” θα κοινοποιήσει μετά το τέλος του διαγωνισμού σε όλες τις ομάδες-μέλη της τα κείμενα που υποβλήθηκαν για την εκδήλωση πιθανού ενδιαφέροντος ανεβάσματος παραστάσεων από τα υποβληθέντα έργα εφόσον τα κείμενά τους ενδιαφέρουν.

Σε περίπτωση που από το διαγωνισμό προκύψουν κείμενα που παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον η “ΘΕΣΙΣ” μπορεί να προχωρήσει στην έκδοσή τους ή στην παραγωγή σχετικής παράστασης με την ευθύνη της χωρίς να δεσμεύεται για το θέμα αυτό και εφόσον υπάρχουν οι απαιτούμενες οικονομικές διευκολύνσεις.

Ευνόητο είναι ότι τυχόν κείμενα που θα επιλεγούν από την “ΘΕΣΙΣ” ή τις ομάδες-μέλη της για δημόσια παρουσίαση (παράσταση, θεατρικό αναλόγιο κλπ.) θεωρούνται ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων από τους συγγραφείς που συμμετείχαν στον διαγωνισμό.

Για την αξιολόγηση των κειμένων που θα κατατεθούν θα οριστεί το επόμενο χρονικό διάστημα ειδική καλλιτεχνική επιτροπή που θα ανακοινωθεί δημόσια μόλις συγκροτηθεί. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν δημόσια και οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν προσωπικά για την εξέλιξή του.

Η “ΘΕΣΙΣ” έχει την διακριτική ευχέρεια να ματαιώσει τον διαγωνισμό σε περίπτωση που η συμμετοχή των διαγωνιζόμενων σε αυτόν θεωρηθεί ανεπαρκής και προτίθεται να εξασφαλίσει χρηματικά έπαθλα (βραβεία) για τους 3 πρώτους που θα αναδείξει η καλλιτεχνική επιτροπή του διαγωνισμού. Τα συγκεκριμένα χρηματικά έπαθλα θα δοθούν μόνο εφόσον εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του διαγωνισμού από την “ΘΕΣΙΣ”.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα δημοσιευτεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, θα αποσταλεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και θα γνωστοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε όλες τις  ομάδες-μέλη της “ΘΕΣΙΣ”.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στον πρόεδρο του Δ.Σ. της “ΘΕΣΙΣ”  Στρατή Βλαστάρη, τηλέφωνο 6976601192.