Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024

Δικαστική Αστυνομία στη Μυτιλήνη


  • Συνολικά 10 θέσεις προβλέπονται για τη Μυτιλήνη στην Εισαγγελία Εφετών Βορείου Αιγαίου και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
  • Ποια τα ηλικιακά όρια και πόσες θέσεις είναι Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μέχρι το τέλος του μήνα το αργότερο αναμένεται να δημοσιευθεί η πανελλαδική προκήρυξη για τη στελέχωση της Δικαστικής Αστυνομίας μετά την δημοσίευση του νομοσχεδίου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, από το οποίο καθορίζονται τόσο τα κριτήρια όσο και η κατανομή των θέσεων στα δικαστήρια όλης της Ελλάδας.

Η στελέχωση των θέσεων της Δικαστικής Αστυνομίας θα γίνει σε επίπεδο Εισαγγελιών, δηλαδή για τη Λέσβο έχουμε θέσεις στην Εισαγγελία Εφετών Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης.

Στην Εισαγγελία Εφετών έχουμε δύο επίπεδα από την κατανομή, καθώς τρεις θέσεις αφορούν τις προσλήψεις του λεγόμενου Πολιτικού – Διοικητικού προσωπικού και ειδικότερα για τη Μυτιλήνη προβλέπονται τρεις θέσεις και συγκεκριμένα οι εξής:

-1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού ειδικότητας Διοικητικού (Νομικών)

-1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού ειδικότητας Οικονομικών 

-1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ειδικότητας Πληροφορικής (software).

Για τη Δικαστική Αστυνομία

Για τη Δικαστική Αστυνομία προβλέπονται τρεις και τέσσερις θέσεις αντίστοιχα για την Εισαγγελία Εφετών Βορείου Αιγαίου και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης. Συγκεκριμένα για την Εισαγγελία Εφετών Βορείου Αιγαίου προβλέπονται:

-1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δικαστικής Αστυνομίας

-2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δικαστικής Αστυνομίας 

Για την Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης προβλέπονται οι ακόλουθες 4 θέσεις:

1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δικαστικής Αστυνομίας 

-3 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δικαστικής Αστυνομίας 

Μέσω της νέας προκήρυξης θα επιλεγούν για όλη την Ελλάδα 800 μόνιμοι υπάλληλοι, εκ των οποίων 170 θέσεις ΠΕ και ΤΕ είναι Πολιτικό προσωπικό Δικαστικής Αστυνομίας και 630 θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Αστυνομικό προσωπικό.

Από τις 170 θέσεις του Πολιτικού προσωπικού πανελλαδικά, οι 31 θέσεις θα καλυφθούν από πτυχιούχους ΤΕ, επιτυχόντες (επιλαχόντες) του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του περσινού Μαρτίου (2Γ/2022).  

Για τη Μυτιλήνη τόσο σε επίπεδο Εισαγγελίας Εφετών Βορείου Αιγαίου όσο και Εισαγγελίας Πρωτοδικών Μυτιλήνης, οι περισσότερες θέσεις όσον αφορά το αστυνομικό προσωπικό της Δικαστικής Αστυνομίας είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς από τις συνολικά 7 θέσεις οι 5 είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μόνο οι δυο είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Μαζί με τις τρεις ειδικότητες του Πολιτικού προσωπικού οι συνολικές θέσεις της προκήρυξης για τη Μυτιλήνη ανέρχονται σε 10.

Κριτήρια

Για το αστυνομικό προσωπικό τα όρια ηλικίας είναι από 19-35 ετών (ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης για το κατώτατο όριο και η 31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους για το ανώτατο όριο), ενώ το Πολιτικό προσωπικό δεν έχει όριο ηλικίας.

Θέσεις αστυνομικού προσωπικού μπορούν να διεκδικήσουν πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ. Γίνονται δεκτοί όλοι οι τίτλοι σπουδών.

Οι άνδρες υποψήφιοι για το αστυνομικό προσωπικό πρέπει να έχουν ύψος πάνω από 1,70 μ. και οι γυναίκες πάνω από 1,60 μ.

Για τους υποψηφίους ΠΕ και ΤΕ πρόσθετο τυπικό προσόν είναι η γνώση χειρισμού Η/Υ.

Για τις θέσεις αστυνομικού προσωπικού πρόσθετο τυπικό προσόν είναι η άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή δικύκλου.

Όπως φαίνεται, πάντως, από την προκήρυξη, ο μεγαλύτερος αριθμός των θέσεων του Πολιτικού προσωπικού σε πανελλαδικό επίπεδο – και αυτό αποτυπώνεται και στις θέσεις που προκηρύχθηκαν για τη Μυτιλήνη – είναι ειδικότητες Διοικητικού-Οικονομικού. 

Οι άνδρες υποψήφιοι για το αστυνομικό προσωπικό πρέπει να έχουν ύψος πάνω από 1,70 μ. και οι γυναίκες πάνω από 1,60 μ.

Οι προσλήψεις του αστυνομικού προσωπικού θα γίνουν με μοριοδότηση, ενώ το πολιτικό προσωπικό θα προσληφθεί με γραπτό διαγωνισμό.

Οι θέσεις θα καλυφθούν με προκήρυξη που θα δημοσιευθεί από το ΑΣΕΠ (www.asep.gr) εντός των επόμενων ημερών, αν και δεν διευκρινιζόταν μέχρι την Παρασκευή αν η προκήρυξη θα είναι μία ή δύο, δηλαδή αν θα έχουμε διαφορετική προκήρυξη για το πολιτικό και διαφορετική προκήρυξη για το αστυνομικό προσωπικό.

Ειδικά για την κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ των θέσεων του Πολιτικού και αστυνομικού τομέα απαιτείται ως πρόσθετο τυπικό προσόν η πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας και για την κατηγορία ΔΕ η καλή γνώση μίας από τις παραπάνω γλώσσες, η γνώση της οποίας αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του π.δ. 85/2022.

Ως πρόσθετο τυπικό προσόν διορισμού για τις θέσεις του πολιτικού και αστυνομικού τομέα απαιτείται η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα:

α) Επεξεργασίας κειμένων,

β) υπολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του π.δ. 85/2022.

Οι υποψήφιοι για τον αστυνομικό τομέα που έχουν υπηρετήσει ως οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (ΟΒΑ) στις Ένοπλες Δυνάμεις λαμβάνουν 15 μόρια, οι υποψήφιοι που υπηρέτησαν ως επαγγελματίες οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) και έχουν ολοκληρώσει την αρχικώς αναληφθείσα υποχρέωση λαμβάνουν 25 μόρια.

Οι υποψήφιοι που εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στην Προεδρική Φρουρά λαμβάνουν 50 μονάδες και οι υποψήφιοι που εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σε ειδικές δυνάμεις λαμβάνουν 75 μονάδες.

Τέλος, οι υποψήφιοι που εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως έφεδροι αξιωματικοί λαμβάνουν 100 μόρια.

Για την πρόσληψη του προσωπικού γίνονται δεκτές οι ειδικές κατηγορίες α) πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων, β) τριτέκνων και τέκνων τριτέκνων και γ) υποψηφίων που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο ή είναι τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας και κατ’ εξαίρεση, όταν τα άτομα έχουν νοητική αναπηρία ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%. Για την πλήρωση των θέσεων από τους υποψηφίους που υπάγονται στις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες εφαρμόζονται τα αντίστοιχα ποσοστά της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4765/2021. 

Να σημειωθεί ότι μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης σύμφωνα με τη μοριοδότηση για το αστυνομικό προσωπικό της Δικαστικής Αστυνομίας οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις, καθώς και σε αθλητικές και σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

spot_img

More articles

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img