Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, 2024

Δύο θέσεις με 2ετείς συμβάσεις στο Συνεταιρισμό Μεσοτόπου

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Μεσοτόπου προκηρύσσει την πρόσληψη δύο ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 ετών, για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης στα πλαίσια της Δράσης 10.2.1. «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία», Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014-2020. 

Οι ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα, είναι τα εξής:

Γεωπόνος, μία (1) θέση

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου ζωικής παραγωγής ή γενικά Γεωπόνου με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στη Ζωική Παραγωγή (ΠΕ). 
 • Βεβαίωση Συνδροµής Νοµίµων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλµατος ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλµατος ειδικότητας Γεωπόνου.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Επιθυμητή η καλή γνώση δεύτερης γλώσσας.
 • Καλή γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: i) επεξεργασίας κειµένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Δίπλωμα οδήγησης.

Ελεγκτής για τη συλλογή στοιχείων γενεαλογίας και αποδόσεων, μία (1) θέση

 • Απολυτήριο λυκείου (ΔΕ).
 • Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: i) επεξεργασίας κειµένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Δίπλωμα οδήγησης.
 • Επιθυμητή η εμπειρία σε θέσεις σχετικά με τη ζωική παραγωγή.
 • Θα δοθεί προτεραιότητα σε υποψηφίους που έχουν μόνιμη κατοικία την Τοπική Κοινότητα Μεσοτόπου Λέσβου.

 Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως. 

Οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις, μαζί με τα βιογραφικά των υποψηφίων θα αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: [email protected] ή ταχυδρομικά (Αγροτικός Κτηνοτροφικός Κοινωνικός Συνεταιρισμός Μεσοτόπου, Μεσότοπος Λέσβου ΤΚ 81105).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει αύριο Τρίτη στις 13:00.

Η επιλογή του προσωπικού, θα κριθεί από το Συνεταιρισμό με βάση τα ανωτέρω προσόντα.

Περισσότερες πληροφορίες στην Έδρα του Συνεταιρισμού (Μεσότοπος Λέσβου) και στο τηλέφωνο 6977353206.

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο
spot_img

More articles