Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024

Λογοθεραπευτής και βοηθός μάγειρα

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Δύο προκηρύξεις τρέχουν αυτές τις μέρες για την πρόσληψη ενός λογοθεραπευτή από την “Κυψέλη” και ενός βοηθού μάγειρα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία “Ηλιακτίδα”.

Για την θέση του λογοθεραπευτή ΤΕ οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 18 Δεκεμβρίου και οι υπηρεσίες λογοθεραπείας στα μέλη του Κέντρου θα παρέχονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών για το χρονικό διάστημα από 02/01/2024 – 31/12/2024, πέντε ημέρες την εβδομάδα, με τετράωρη απασχόληση 09:30-13:30 και δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος. Τα καθήκοντα, τα επαγγελματικά προσόντα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιγράφονται στην προκήρυξη που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.kipseli-amea.gr.

Οι υποψήφιοι, μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα πρέπει να αποστείλουν συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected],  αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση τρίτου προσώπου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στη διεύθυνση του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α. «Η Κυψέλη»: Δικελή 4, 81100 – Μυτιλήνη και ώρες γραφείου 08:00-15:30, ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή και εμπρόθεσμη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22510 20022.

Για τη θέση του βοηθού μάγειρα που ζητείται από την “Ηλιακτίδα” η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31 Ιουλίου 2024, με δυνατότητα ανανέωσης έως την ολοκλήρωση της δράσης. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και τα καθήκοντα της θέσης είναι διαθέσιμα στην αναλυτική προκήρυξη που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ: www.iliaktida-amea.gr. Ο εργαζόμενος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην πόλη της  Μυτιλήνης και σε κοντινές περιοχές όπου λειτουργούν κέντρα φιλοξενίας στο πλαίσιο του έργου. 

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν την αίτηση και ο φάκελος με την αίτηση και τα δικαιολογητικά παίρνει αρ. πρωτοκόλλου. Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται είτε αυτοπροσώπως (σε φάκελο Α4) στα γραφεία της “Ηλιακτίδας” Γυμνασιάρχου Δαυίδ 26, Μυτιλήνη (ώρες 10:00 – 15:00), είτε ηλεκτρονικά (σε αρχεία pdf) στο e-mail: [email protected] με τίτλο / θέμα: Προκήρυξη (5/12/2023) Μάγειρας. Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών λήγει την Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου στις 17:00. 

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

spot_img

More articles