Έφτασε στον Πλάτανο

Στον Πλάτανο έφτασε το κόκκινο σκαθάρι επηρεάζοντας τους λεγόμενους Κανάριους φοίνικες, ενώ αλώβητοι βγαίνουν μέχρι τώρα οι φοίνικες του είδους washingtonia robusta (αριστερά στη φωτό), πράγμα που σημαίνει ότι ο Δήμος Μυτιλήνης θα πρέπει να προσανατολιστεί για επαναφυτεύσεις σε αυτό το είδος