Δεν πρόκειται για λεωφορείο!

Δεν πρόκειται για λεωφορείο, σας γελούν τα μάτια σας! Πρόκειται περί ξενοδοχείου και μάλιστα πολλών αστέρων και εθνικοτήτων στο κέντρο της Μυτιλήνης, πίσω από την αφετηρία των αστικών λεωφορείων!  

Όσο για τους αρμόδιους; Αφήστε τους, αυτοί ασχολούνται με τις φωτογραφίσεις τους…