«Με γεια το κούρεμα»… 

Ο εικονιζόμενος καλλωπισμός των ελαιοδέντρων στην περιοχή του Αγίου Ευδοκίμου τραβά τα βλέμματα και δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό το ασυνήθιστο, για τα δεδομένα της Μυτιλήνης, κλάδεμα έγινε από το Δήμο ή με ιδιωτική πρωτοβουλία;

Σε κάθε περίπτωση, «με γεια το κούρεμα»…