Είναι και αυτό μια άποψη

Είναι και αυτό μια άποψη καλοκαιρινής εικόνας στο κέντρο της Μυτιλήνης, αν το επιθυμούν οι τοπικοί εμπλεκόμενοι φορείς!