Έτσι κι αλλιώς!

Δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά, έτσι κι αλλιώς!