Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024

Ευκαιρίες απασχόλησης από τη ΔΥΠΑ

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Διάφορα προγράμματα τρέχουν αυτό το διάστημα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ – πρώην ΟΑΕΔ) για επιδοτούμενη απασχόληση σε επιχειρήσεις που αφορούν τους ανέργους, αν και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι επιχειρήσεις να δείξουν ενδιαφέρον, όπως προβλέπεται, υποβάλλοντας αίτηση κι αν έχουν να υποδείξουν κάποιον άνεργο που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους μπορούν να το κάνουν, ειδάλλως κατευθύνει ο ΟΑΕΔ άτομα.

Υπάρχουν προγράμματα που τρέχουν για συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία δεν θα αναφέρουμε, καθώς δεν καλύπτουν το Βόρειο Αιγαίο. Εδώ να σημειώσουμε ότι οι συνολικές διαθέσιμες θέσεις που αναφέρονται σε κάθε πρόγραμμα αφορούν τις προβλέψεις των προκηρύξεων, καθώς για παράδειγμα υπάρχουν προγράμματα στα οποία έχουν προχωρήσει εγκρίσεις και ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων συμπληρώνεται ή η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει μέσα στον Ιούνιο και γι’ αυτό πρέπει να βιαστούν οι ενδιαφερόμενοι.

Τα προγράμματα που αφορούν όλη την επικράτεια μεταξύ άλλων είναι: 

  • Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψη ανέργων που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας (π.χ. άτομα με αναπηρία, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι άνω των 55 ετών, κ.ά.). Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 75% του μισθού και των εισφορών για 12-24 μήνες, έως 16.800 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 8.500.
  • Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων 45 ετών και άνω. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 80% του μισθού και των εισφορών για 18 μήνες, έως 13.709 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 7.650.
  • Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, με έμφαση στον τομέα της πράσινης οικονομίας και τις γυναίκες, για την πρόσληψη ανέργων όλων των ηλικιών. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 80% του μισθού και των εισφορών για 15 μήνες, έως 12.264 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 5.000.
  • Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στην ψηφιακή οικονομία για άνεργους νέους, 18-29 ετών, με 100% επιδότηση. Η δράση απευθύνεται σε νέους που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας τουλάχιστον 50 ωρών. Η επαγγελματική εμπειρία διαρκεί 6 μήνες (30 ώρες εβδομαδιαία) και η ΔΥΠΑ καταβάλλει απευθείας στους ωφελούμενους 594 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 3.900.
  • Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών. Η επιχορήγηση μισθού και εισφορών ανέρχεται σε 715 ευρώ μηνιαία για 15 μήνες, έως 8.580 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 3.000.
  • Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 75% του μισθού και των εισφορών για 12+12 μήνες, έως τα 750 ευρώ μηνιαία ανά ωφελούμενο. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 1.200.
  •  Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας, με έμφαση στις γυναίκες, για άνεργους νέους, 18-29 ετών. Η επιχορήγηση για τη δημιουργία νέας επιχείρησης ανέρχεται στα 14.800 ευρώ για 12 μήνες. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 450.
  • Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία, για άνεργους νέους, 18-29 ετών. Η επιχορήγηση για τη δημιουργία νέας επιχείρησης ανέρχεται στα 14.800 ευρώ για 12 μήνες. Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 300.

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο
spot_img

More articles

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img