Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου, 2021

Η απογραφή θα επηρεάσει την ανάπτυξη των τεχνολογικών υποδομών

Αρκετά πιο σημαντικά θα είναι τα στοιχεία που θα προκύψουν από την απογραφή πληθυσμού που βρίσκεται σε εξέλιξη πέραν της απάντησης στην ερώτηση «Πόσοι άνθρωποι μένουν στην Ελλάδα;». Και αυτό καθώς τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν ρυθμιστικό παράγοντα για την ανάπτυξη των τεχνολογικών υποδομών του μέλλοντος.

Πιο απλά, η πυκνότητα πληθυσμού σε συγκεκριμένες περιοχές ή γειτονιές, για παράδειγμα, είναι αυτή που θα δώσει κατευθύνσεις για το ποιες ακριβώς είναι οι υποδομές που πρέπει να αναπτυχθούν για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου πληθυσμού. Επιπλέον, θα καταγραφεί και το είδος δραστηριότητας μιας περιοχής, όπως για παράδειγμα το αν εκεί βρίσκονται ως επί το πλείστον κατοικίες ή επαγγελματικοί χώροι και γραφεία, τα οποία έχουν φυσικά διαφορετικές ανάγκες. Αναφερόμαστε σε υποδομές ευρυζωνικών δικτύων, αλλά και σε άλλες όπως για παράδειγμα την παροχή ενέργειας, το αποχετευτικό σύστημα κ.ά..

Έστω, όμως, ότι έγινε σωστά η απογραφή και βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα από αυτή. Από εκεί και πέρα πότε θα επικαιροποιηθούν αυτά τα στοιχεία; Δέκα χρόνια μετά; Η απάντηση είναι όχι, καθώς το πλάνο περιλαμβάνει πέρα από την μαζική απογραφή, που γίνεται τώρα, τις ετήσιες «μίνι» απογραφές σε συγκεκριμένα δείγματα και σε επίπεδο περιοχών ή γειτονιάς, για να υπάρχει επικαιροποίηση των στοιχείων και φυσικά επαναξιολόγηση του σχεδιασμού για συγκεκριμένες περιοχές.