Και φορτηγάκια στην Αστυνομία

Επτά νέα φορτηγάκια, οχήματα υπηρεσιακού χρωματισμού της Nissan, τα οποία εντάσσονται στον στόλο των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου παρελήφθησαν από την Αθήνα και από αυτά κατανέμονται δύο στην Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου. 

Τα οχήματα αποκτήθηκαν με σύμβαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020.

Σημειώνεται ότι από τον Ιούλιο του 2019 έχουν παραληφθεί συνολικά 99 υπηρεσιακά οχήματα διάφορων τύπων, τα οποία έχουν κατανεμηθεί στις Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου, εκ των οποίων τα 38 στη Λέσβο, 33 στη Χίο και 28 στη Σάμο. 

Με τα νέα οχήματα που απέκτησαν οι αστυνομικές υπηρεσίες στον τόπο μας ενισχύεται ακόμη περισσότερο και αναβαθμίζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκρισή τους  προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε σοβαρότατο πρόβλημα έλλειψης αυτοκινήτων για την κίνηση του αστυνομικού προσωπικού και τις περιπολίες, λόγω παλαιότητας του στόλου και ακινητοποιημένων οχημάτων.