Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου, 2021

“Καμπάνα” 5.000 ευρώ στη ΔΕΥΑΛ!


Τσουχτερό πρόστιμο, ύψους 5.000 ευρώ, επέβαλλε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας στη ΔΕΥΑΛ για τη διάθεση λυμάτων σε χειμάρρους της Ανεμότιας. Η διερεύνηση της υπόθεσης έγινε μετά από καταγγελία που κατατέθηκε στην Υπηρεσία ότι λύματα του οικισμού χύνονται χωρίς προηγουμένως να έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη επεξεργασία, όπως θα έπρεπε, εντός των  χειμάρρων  “Βρυσάρα” και “Κρέμνος” που διασχίζουν το χωριό.

Πράγματι, από τον έλεγχο υπαλλήλων της Περιφέρειας, διαπιστώθηκε σε διάφορα σημεία κατά  μήκος  των  χειμάρρων  η  ύπαρξη  λυμάτων  (λιμναζόντων  ή  με συνεχή ροή) με έντονη δυσοσμία, που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος. Η ΔΕΥΑΛ ενημερώθηκε για την καταγγελία και τα αποτελέσματα του ελέγχου, και στις απόψεις που εξέφρασαν τα αρμόδια στελέχη (οι οποίες μάλιστα κατατέθηκαν εκπρόθεσμα) παραδέχονται την παράβαση, ισχυριζόμενοι ότι έχουν προβλέψει στο  Τεχνικό Πρόγραμμα του 2022 την μελέτη – κατασκευή έργων για την αντικατάσταση των υφιστάμενων αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στην Ανεμότια.

Μετά από τα παραπάνω κατέστη σαφές ότι τα αναφερόμενα στην έκθεση ελέγχου ισχύουν, δεν αντικρούονται και αποτελούν παράβαση του Ν. 1650/10-10-1986 “Για την προστασία του περιβάλλοντος” και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντων υπουργικών αποφάσεων για ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.  

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Νίκος Καρασάββας, που υπογράφει την απόφαση, έλαβε υπόψη το γεγονός ότι η ΔΕΥΑΛ σκοπεύει να αποκαταστήσει το κατεστραμμένο δίκτυο ακαθάρτων μέσα στη νέα χρονιά και αποφάσισε την επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης  Δημόσιων  Εσόδων. Η ΔΕΥΑΛ θα πρέπει να καταβάλει  το  πρόστιμο  σε  οποιαδήποτε  Εφορία  υπέρ  του  Κωδικού  Αριθμού  Εσόδων «Πράσινο Ταμείο».

Όπως δήλωσε στα “Νέα της Λέσβου” ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης, Γιώργος Φλώρος, «δυστυχώς, αυτά τα προβλήματα τα κληρονομήσαμε, όχι μόνο εμείς, αλλά και προηγούμενες Διοικήσεις, γιατί διαιωνίζονται και πρέπει να εκπονηθούν μελέτες και να εκτελεστούν τα αναγκαία έργα για να πάψουν να υφίστανται. Έχουμε προβλέψει στο Τεχνικό Πρόγραμμα το ποσό των 150.000 ευρώ για το συγκεκριμένο έργο και πιστεύω ότι θα προχωρήσει γρήγορα, δεδομένου ότι η ΔΕΥΑΛ είναι η πρώτη που σέβεται το περιβάλλον και επιδιώκει την προστασία του».