“Κλείνει” το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τις επιχειρήσεις

Νέα παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών δόθηκε από τον ΟΑΕΔ, με οριστική καταληκτική ημερομηνία τις 16 του μηνός, δηλαδή σήμερα Δευτέρα.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση 2014 -2020” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Οι λεπτομέρειες και οι όροι υλοποίησης του προγράμματος, που προσδιορίζονται από τις νέες διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ, περιγράφονται στη Δημόσια Πρόσκληση, η οποία έχει δημοσιευτεί στο πρόγραμμα “Διαύγεια” και είναι αναρτημένη στις ιστοσελίδες του ΟΑΕΔ.