Μήπως;

Ένα αυτοκίνητο που προφανώς ανήκει σε Μη Κυβερνητική Οργάνωση εμφανίζεται καθημερινά στις παρυφές του πάρκινγκ της Μυτιλήνης, όπου περιμένουν μετανάστες, στους οποίους παραδίδει κάποια είδη πρώτης ανάγκης. Το ερώτημα που διατυπώνουν αναγνώστες μας, που βρίσκονται μπροστά σε αυτό το σκηνικό, έχει να κάνει με την προέλευση των αλλοδαπών, καθώς οι πολίτες εκφράζουν την ανησυχία τους μήπως και πρόκειται για κάποιους από τους διαφυγόντες αλλοδαπούς τους οποίους ακόμα αναζητά (;) η πολιτεία μετά τα γεγονότα της Μόριας!