Στο τέλος φτάνουν οι εκσκαφές

Στο τέλος φτάνουν οι εκσκαφές για να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν τα έργα κατασκευής του νέου πεζοδρομίου, που ξεκίνησε από τη Σουράδα φτάνοντας μέχρι τον Ναυτικό Όμιλο. 

Πάντως στην κατάσταση που βρίσκονται τα πεζοδρόμια της Μυτιλήνης γενικά, ίσως πρέπει ο Δήμος να εξετάσει την επέκταση αυτών των παρεμβάσεων σε ολόκληρη την Ελευθερίου Βενιζέλου και στην Καβέτσου