Πέμπτη, 26 Μαΐου, 2022

Μόνιμοι σερβιτόροι στο Υπουργείο Εξωτερικών

Άρθρα & Δημοσιεύσεις


Με νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ προκηρύσσονται δύο θέσεις ειδικότητας «ΔΕ Σερβιτόρων», με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών, που εδρεύει στην Αθήνα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. Για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου. Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Η προκήρυξη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως φωτογραφική καθώς στην προϋπηρεσία των 12 μηνών που ζητείται σε αντίστοιχες θέσεις θέτουν τον όρο οι 6 μήνες να είναι σε αντίστοιχη θέση φορέων του Δημοσίου. 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

Αιτήσεις 

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος απαιτείται η αποστολή, ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] με θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος «Συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής ΔΕ Σερβιτόρων ΙΔΑΧ ΥΠΕΞ» ενυπόγραφης αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ειδικό έντυπο που προμηθεύονται οι υποψήφιοι από την ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών.

Αναλυτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τις προϋποθέσεις και τα προσόντα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών (https://www.mfa.gr/dinatotites-epaggelmatikis-sta diodromias-sto- ypex/).

- Advertisement -

More articles

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις