Τρίτη, 26 Οκτωβρίου, 2021

Να την επεκτείνει

Μέχρι το ύψος της καφετέριας Σελάνα συνεχίζεται η εγκατάσταση των νέων φωτιστικών σωμάτων που είναι η συνέχεια και η ολοκλήρωση του έργου της Σουράδας. Αν και τώρα που έχει «μετρήσει» και συζητιέται θετικά  το έργο φωτισμού της Σουράδας (περισσότερο από ό,τι τα νέα πεζοδρόμια!), ίσως η Δημοτική Αρχή Μυτιλήνης πρέπει να σκεφτεί το ενδεχόμενο να την επεκτείνει καθ’ όλο το μήκος του Μακρύ Γιαλού, ώστε να είναι ενιαίος και ομοιόμορφος – εκτός από αναβαθμισμένος – ο φωτισμός και αυτό μπορεί να γίνει με μία συμπληρωματική εργολαβία ή με αυτεπιστασία