Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά άρχισε φέτος από τους δρόμους της Μυτιλήνης ο χριστουγεννιάτικος στολισμός