Οι αρμόδιοι… δηλώνουν αναρμόδιοι

Αυτό λέγεται είσοδος του εμπορικού λιμανιού της Μυτιλήνης και όλοι οι αρμόδιοι… δηλώνουν αναρμόδιοι. Τόσο δύσκολο είναι, φαίνεται, να ρίξουν 4-5 καρότσια με ασφαλτικό υλικό!