Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024

Οκτώ θέσεις υδρονομέων στη Δυτική Λέσβο

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως Υδρονομείς Άρδευσης, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου – γραφείο Πρωτοκόλλου στο κτίριο της παλιάς Εφορίας, τις ώρες 08:00 έως 13:00 ή  να αποστέλλονται στο email [email protected] βάζοντας σαν θέμα το ονοματεπώνυμό τους μέχρι και αυτή την Παρασκευή.

Πρόκειται για 8 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, εκ των οποίων οι 6 θα απασχοληθούν για 5 μήνες και οι 2 για δύο μήνες, όπως φαίνεται και στον πίνακα που δημοσιεύουμε, ανάλογα την περιοχή που θα γίνει η πρόσληψη και θα απασχολούνται.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι δημοτικού με ελληνική ιθαγένεια και να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους, ενώ δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 65ο έτος. Να γνωρίζουν γραφή για ανάγνωση, να μην έχουν καταδικαστική απόφαση που να μπλοκάρει το διορισμό τους ως δημοσίων υπαλλήλων, ενώ δεν απαιτείται να έχουν απολυτήριο του στρατού, αν και θα προηγηθούν στη μοριοδότηση υποψήφιοι που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και έχουν υπηρετήσει στις ένοπλες δυνάμεις.

Τα δικαιολογητικά είναι:

  • Αίτηση 
  •  Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας 
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
  • Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού IBAN 
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας
  •  Απολυτήριο δημοτικού σχολείου 
  • Βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου από τον ΕΦΚΑ 
  • Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για καλή γνώση ανάγνωσης και γραφής και ότι δεν έχει καταδικαστεί 

Τα καθήκοντα των υγρονομέων είναι η επιτήρηση της ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή τους κατά τον ισχύοντα κανονισμό άρδευσης και γενικότερα η επιμέλεια και η επιτήρηση των εγκαταστάσεων. Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 2253350233. 

spot_img

More articles

spot_img