…Όμορφες καλοκαιρινές εικόνες

…Όμορφες καλοκαιρινές εικόνες από την παραλία στο ύψος του Ξενία κάτω από τα δέντρα. Περιττό να σημειώσουμε ποιοι άφησαν τα σκουπίδια σε αυτό το σημείο φεύγοντας, φαίνεται από μακριά…